/
/

Giới thiệu

Một trong những Công ty xây dựng hàng đầu trong lĩnh vực Nhà Xưởng Công Nghiệp trong nước và vững vàng hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế và tầm vóc của doanh nghiệp Việt Nam trên thế giới.
Về Đại Thành Trung
Một trong những Công ty xây dựng hàng đầu trong lĩnh vực Nhà Xưởng Công Nghiệp trong nước và vững vàng hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế và tầm vóc của doanh nghiệp Việt Nam trên thế giới.
Lịch sử phát triển
Một trong những Tập đoàn Bất động sản, Giáo dục, Tài chính hàng đầu trong nước và vững vàng hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế và tầm vóc của doanh nghiệp Việt Nam trên thế giới.
Đội ngũ nhân sự
Một trong những Tập đoàn Bất động sản, Giáo dục, Tài chính hàng đầu trong nước và vững vàng hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế và tầm vóc của doanh nghiệp Việt Nam trên thế giới.
Sơ đồ tổ chức