banner_business_2
banner_business_3
banner_business_4
banner_business_5

Thương mại

Đại Thành Trung là một công ty kinh doanh đa ngành nghề được thành lập vào năm 2009. Trải qua 11 năm không ngừng phát triển, hoàn thiện về cấu trúc, đa dạng ngành nghề kinh doanh và đầu tư mạnh mẽ về con người, đến nay Đại Thành Trung đã có 5 công ty thành viên, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế, là bạn đồng hành không thể thiếu của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với kinh nghiệm của một công ty kinh doanh đa ngành nghề và năng lực quản lý chuyên nghiệp, Đại Thành Trung đã đầu tư, xây dựng vào các lĩnh vực chủ yếu: Dịch vụ giải trí, Khu Đô thị - Công nghiệp – Dịch vụ kinh doanh nhà hàng-khách sạn, Resort, khu dân cư cao cấp, Cao ốc – văn phòng, nông nghiệp, tài chính ngân hàng…vv. Ở bất kỳ lĩnh vực ngành nghề nào, Đại Thành Trung cũng chú trọng đến việc tạo dựng uy tín và chất lượng dịch vụ, sản phẩm.Bằng tiềm lực tài chính ổn định, bộ máy quản lý năng động, gọn nhẹ, nên từ nhiều năm qua doanh thu của Đại Thành Trung liên tục tăng trưởng năm sau cao

Với kinh nghiệm của một công ty kinh doanh đa ngành nghề và năng lực quản lý chuyên nghiệp, Đại Thành Trung đã đầu tư, xây dựng vào các lĩnh vực chủ yếu: Dịch vụ giải trí, Khu Đô thị - Công nghiệp – Dịch vụ kinh doanh nhà hàng-khách sạn, Resort, khu dân cư cao cấp, Cao ốc – văn phòng, nông nghiệp, tài chính ngân hàng…vv. Ở bất kỳ lĩnh vực ngành nghề nào, Đại Thành Trung cũng chú trọng đến việc tạo dựng uy tín và chất lượng dịch vụ, sản phẩm.Bằng tiềm lực tài chính ổn định, bộ máy quản lý năng động, gọn nhẹ, nên từ nhiều năm qua doanh thu của Đại Thành Trung liên tục tăng trưởng năm sau cao

Với kinh nghiệm của một công ty kinh doanh đa ngành nghề và năng lực quản lý chuyên nghiệp, Đại Thành Trung đã đầu tư, xây dựng vào các lĩnh vực chủ yếu: Dịch vụ giải trí, Khu Đô thị - Công nghiệp – Dịch vụ kinh doanh nhà hàng-khách sạn, Resort, khu dân cư cao cấp, Cao ốc – văn phòng, nông nghiệp, tài chính ngân hàng…vv. Ở bất kỳ lĩnh vực ngành nghề nào, Đại Thành Trung cũng chú trọng đến việc tạo dựng uy tín và chất lượng dịch vụ, sản phẩm.Bằng tiềm lực tài chính ổn định, bộ máy quản lý năng động, gọn nhẹ, nên từ nhiều năm qua doanh thu của Đại Thành Trung liên tục tăng trưởng năm sau cao

Xem thêm
Chưa có tin nào