Dự án Nhà Máy Dệt CÔNG TY TNHH G & E VIỆT NAM

20387064ccb62ae873a7
2b775ff583237a56b45c008578cb5107_1
9a5be0365ce4babae3f5
681319458f31ced5b37445580476f8a4_1
0b69a81f462c56e5b8e0b8673c95e733_1
00744353ff8119df4090
fb98a2a01e72f82ca163
20387064ccb62ae873a7
2b775ff583237a56b45c008578cb5107_1
9a5be0365ce4babae3f5
681319458f31ced5b37445580476f8a4_1
0b69a81f462c56e5b8e0b8673c95e733_1
00744353ff8119df4090
fb98a2a01e72f82ca163
Chủ đầu tư :
CÔNG TY TNHH G & E VIỆT NAM (United States of America)
Địa chỉ:
Đường số 3, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 6, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Đơn vị tư vấn:
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG
Loại hình dự án:
100% Nước Ngoài
Tổng diện tích sàn:
100.000m2
Hoàn thành:
Đang thi công
Vốn đầu tư:
15.000.000 USD
Đơn vị thi công:
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG