Dự án Khách sạn DTT

01_1
02_1
03_1
04_1
05_1
06_1
07_1
08_1
09_1
10_1
01_1
02_1
03_1
04_1
05_1
06_1
07_1
08_1
09_1
10_1
Chủ đầu tư :
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG
Địa chỉ:
Cập Nhật
Đơn vị tư vấn:
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG
Loại hình dự án:
Khách Sạn
Tổng diện tích sàn:
Cập Nhật
Hoàn thành:
Cập Nhật
Đơn vị thi công:
AA AAAA
detail