CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH YOUNG IL GIAI ĐOẠN 2

Chủ đầu tư :
Hàn Quốc
Địa chỉ:
Khu công nghiệp thành thành công
Đơn vị tư vấn:
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG
Loại hình dự án:
Nhà xưởng thuộc Da
Tổng diện tích sàn:
s
Hoàn thành:
Đang thi công
Đơn vị thi công:
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG