CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH YOUNG IL GIAI ĐOẠN 1

C1_2014_09_27
c2_01
C8_2014_09_27
GD3_C12_2017_09_04kho_70X100
GD3_C12_2017_10_10kho_70X110
VIEW2_2014_10_15
VIEW4_2014_10_15
c2_01_1
GD3_C12_2017_09_04kho_70X100_1
GD3_C12_2017_10_10kho_70X110_1
VIEW2_2014_10_15_1
C1_2014_09_27
c2_01
C8_2014_09_27
GD3_C12_2017_09_04kho_70X100
GD3_C12_2017_10_10kho_70X110
VIEW2_2014_10_15
VIEW4_2014_10_15
c2_01_1
GD3_C12_2017_09_04kho_70X100_1
GD3_C12_2017_10_10kho_70X110_1
VIEW2_2014_10_15_1
Chủ đầu tư :
Hàn Quốc
Địa chỉ:
Khu công nghiệp thành thành công
Đơn vị tư vấn:
Công ty TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG
Loại hình dự án:
Nhà xưởng
Tổng diện tích sàn:
100000
Hoàn thành:
1000000
Đơn vị thi công:
Công ty TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG