Dự án Nhà Máy XIANG JIANG

in_25_08
IMG_20190825_034001_1
IMG_20190825_033958_1
IMG_20190825_033955_1
IMG_20190825_033952_1
1af2b5342e2ec970903f
12f6de9c4486a3d8fa97
156278b9e3a304fd5db2
e4e97fdde4c703995ad6
Xiang_jiang_1
in_25_08
IMG_20190825_034001_1
IMG_20190825_033958_1
IMG_20190825_033955_1
IMG_20190825_033952_1
1af2b5342e2ec970903f
12f6de9c4486a3d8fa97
156278b9e3a304fd5db2
e4e97fdde4c703995ad6
Xiang_jiang_1
Chủ đầu tư :
CÔNG TY TNHH XIANG JIANG GROUP VIỆT NAM
Địa chỉ:
ĐANG CẬP NHẬT
Đơn vị tư vấn:
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG
Loại hình dự án:
ĐANG CẬP NHẬT
Tổng diện tích sàn:
ĐANG CẬP NHẬT
Hoàn thành:
Đang Thi Công